Βιβλία

Γράφω βιβλία, ίσως να σημαίνει, ενθυμούμενος εδώ τον Μπόρχες που απηχεί όμως και τον Προυστ, ότι νοσταλγώ τη ζωή και το θάνατο που μου λείπουν. Ίσως πάλι, το γεγονός ότι γράφω βιβλία, να φανερώνει την ακόρεστη επιθυμία μου για μια άλλη ζωή και για ένα άλλο θάνατο.

Ίσως πάλι, η συγγραφή βιβλίων και μάλιστα στην περίπτωσή μου, βιβλίων περί τέχνης και περί ποιητικής, να ενσωματώνει τον έναστρο πόθο για έναν άλλο λόγο, λόγο-σπόρο, λόγο-τραύμα, και λόγο-πυρ, τον αδιάλειπτο πόθο μου για ένα λόγο-σώμα, για ένα σώμα-λόγο που με ενσωματώνει και τον ενσωματώνω ερωτικά.