Ο Άγ. Ιάκωβος ο εν Ευβοία

Ο Άγ. Ιάκωβος ο εν Ευβοία

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών