Ο Άγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης

Ο Άγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών