Ο Άγ. Νεκτάριος ο εν Αιγίνη

Ο Άγ. Νεκτάριος ο εν Αιγίνη

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών