Ο Άγ. Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ο Άγ. Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών