Ο Άγ. Μακάριος ο Νοταράς

Ο Άγ. Μακάριος ο Νοταράς

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών