Η Αγ. Ακυλίνα η Ζαγκλιβερινή

Η Αγ. Ακυλίνα η Ζαγκλιβερινή

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών