Ο Άγ. Νικόλαος Πλανάς

Ο Άγ. Νικόλαος Πλανάς

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών