Η διαλεκτική τρυφερότητα του Πραγματικού

Η διαλεκτική τρυφερότητα του Πραγματικού