Ο-Οιδίπους-Οιδί-νους-τυφλός-και-βλέπων-το-μη-ιδείν

Ο-Οιδίπους-Οιδί-νους-τυφλός-και-βλέπων-το-μη-ιδείν

Ο Οιδίποδας εξολοθρευτής της Σφίγγας, τραγικός ήρωας- λύτης του αινίγματός της, εδώ, στο έργο μου αυτό, που αποτελεί το 1ο μέρος ενός τρίπτυχου εικαστικού έργου, καθίσταται η  πανανθρώπινη μορφή που εμπεριέχει αλλά και αντικαθιστά και διαδέχεται τη Σφίγγα. Έτσι είναι ο Οιδίποδας πλέον αυτός ο οποίος, μαζί με την Σφίγγα αλλά και μετά από αυτήν, θέτει πολύ ισχυρά, σε όλη την ιστορία και ακόμη στις ημέρες μας, σε αυτόν τον 21ο αιώνα, το περί της ανθρώπινης μοίρας και του κόσμου ολόκληρου βαθύ ερώτημα, το κρίσιμο και εμβληματικό αυτό  ερώτημα και αίνιγμα.

Συνεπώς, ο τυφλός Οιδίποδας στον πίνακα αυτό και στην συμπαντική πλοκή του, συναιρεί  το αρχαιοελληνικό και τραγικό ανθρωπολογικό νόημα, το βυζαντινό και χριστιανικό θεο-ανθρωπολογικό νόημα, καθώς  και το νεοτερικό-μετανεοτερικό υπαρξιακό νόημα.

 Επιπλέον όμως, ο Θηβαίος ήρωας ως πρωταγωνιστής της ζωγραφικής μας αυτής σύνθεσης και πραγμάτωσης, μαγνητίζει και ενσωματώνει τόσο το αρχαιοελληνικό εικαστικό σχέδιο  με την ανθρωποκεντρική λογική του , όσο και τον βυζαντινό εικονογραφικό τρόπο αλλά και τη νεοτερική-μετανεωτερική  και ελεύθερη εικαστική  έμπνευση.

Τι βλέπουμε λοιπόν στο εικαστικό αυτό έργο;

Οιδίπους σε πένθος και περισυλλογή, εγγεγραμμένος σε αετωματική επιτύμβια στήλη λευκών ληκύθων. Σφίγγα-Ιοκάστη, ένα ασημένιο πλάσμα με ανοιχτό στόμα και με δόντια τα  τέσσερα παιδιά της, τον Ετεοκλή, τον Πολυνείκη, την Ισμήνη, την Αντιγόνη. Και στον πάτο του τρομερού αυτού πλάσματος, ενωμένο, το θλιμμένο μπλε πρόσωπο του σκοτωμένου Λάιου. Εκφορά ενός μακρύτατου νεκρού σώματος με τριγωνικό κορμό, αττικός γεωμετρικός κρατήρας, πικασσικό κυβιστικό πρόσωπο. Βλάστηση πολυποίκιλη, μετανεωτερικός σχεδιασμός, αναφορές στον Χατζηκυριάκο–Γκίκα, στους βυθούς του Κλέε. Μορφές της Θεοτόκου και του Χριστού, βυζαντινές εκκλησιαστικές αναφορές. Φαγιουμικοί ρόμβοι, εμπρεσσιονιστικοί θηβαϊκοί κάμποι. Ζυγαριά- εξπρεσσιονιστικό θεϊκό άρμα με εικαστικές λογικές αρχαιοελληνικών μελανόμορφων αγγείων. Καμβάς, ξύλο, επικολλήσεις και τέμπερα.