Τοιχογραφία του Ιερού στον Ι.Ν. της Υπαπαντής Sartrouville