Ο Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός

Ο Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός

Τοιχογραφία, Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Λεύκτρα Θηβών