Διαμοιράζοντας τα Υπάρχοντα, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2008

Διαμοιράζοντας τα Υπάρχοντα, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2008

Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης το 2008, με σκέψεις επάνω στην εσχατολογική έμπνευση του πραγματικού, και ειδικότερα γύρω από την μορφολογική και θεματική ανανέωση και συνέχεια της βυζαντινής εικονογραφίας, που είναι δυνατόν να αναχωνεύσει το υλικό της παγκόσμιας ιστορίας της τέχνης και την προσωπική πορεία του δημιουργού και συνεπώς να ανοιχθεί στο παρόν και στο μέλλον των καιρών μας.